Wymiany i zwroty

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi MANYA Protokół Reklamacyjny/Zwrotu o odstąpieniu od umowy w terminie do 14 dni od wydania rzeczy.
 2. Wolę zwrotu prosimy zgłaszać drogą mailową do Sklepu MANYA na adres: kontakt@manya.pl wpisując w tytule maila ZWROT lub REKLAMACJA oraz imię i nazwisko, nr Faktury VAT.
 3. Produkty przecenione (zakładka PROMOCJE) nie podlegają zwrotowi.
 4. Towar zwracany nie może mieć absolutnie żadnych śladów użytkowania.
 5. Towar zwracany powinien posiadać wszystkie oryginalnie przymocowane metki, etykiety, oryginalne zamknięcia.
 6. Zwroty zapakowane w bezpieczny dla towaru sposób prosimy odsyłać na adres: MANYA Marzena Myszkowska; 09-500 Gostynin; ul. Płocka 44 B. Do zwracanego towaru należy załączyć stosowny formularz zwrotu oraz dowód sprzedaży  tj. Fakturę VAT.
 7. Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał wymagane regulaminem reklamacji/zwrotu Sklepu MANYA dokumenty.
 8. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu i akceptacji zwrotu, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów przesyłki.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. W przypadku skorzystania z kuponu rabatowego Sprzedający zwróci właściwą kwotę jaką Klient zapłacił za towar ( Przykładowo: zamówienie o wartości 100 zł zostało zrealizowane z kuponem – 10%, zwrot będzie wynosił 90 zł, czyli właściwą kwotę zakupu jaką poniósł Klient).
 11. Sklep  należną kwotę  prześle do Klienta, po akceptacji zwrotu, na konto bankowe przez niego podane, w ciągu 14 dni.
 12. Sklep ma 48H na odpakowanie zwrotu, który został odebrany przez pracownika.
 13. Wzór formularza dostępny tutaj.


REKLAMACJA

 Gwarancja i reklamacja Towaru

 1. Wobec Klientów Sklep MANYA odpowiada za niezgodność Towaru z umową. Pozostałe zasady zawarte w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 2. Produkty oferowane przez Sklep MANYA posiadają gwarancję producenta.
 3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość zamówienia, użyteczność zamówienia, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym lub niekompletnym.
 4. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 14 dni od daty jej wykrycia oraz posiadanie Faktury VAT wydanej przez sklep. Reklamacje należy wysłać na adres Sklepu w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Klientowi przysługuje prawo do: obniżenia ceny, zwrotu ceny zamówienia. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
 5. Sklep należną kwotę  prześle do Klienta, po akceptacji zwrotu, na konto bankowe przez niego podane, w ciągu 14 dni.
 6. Wzór formularza dostępny tutaj.
 7. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres: : MANYA Marzena Myszkowska; Gostynin 09-500; ul. Płocka 44 B

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło